การคืนและเปลี่ยนสินค้า Returns and Exchanges

คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม (โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้แล้ว)

เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืนแล้ว  โดยคุณต้องแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์จากเรา ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 095-664-5519   info@labadvanceskincare.com

 

 

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้าคุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

นโยบายข้างต้นนี้ ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง labadvanceskincare.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน

หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

 

 

หากคุณประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน labadvanceskincare.com กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข

 

 

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

“กรุณาแจ้งการ คืน/เปลี่ยน สินค้าให้เราทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 095-664-5519  (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.)

กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของคุณทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

 

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

“เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล

การอนุมัติการ คืน/เปลี่ยน สินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนที่ 3

การส่งคืนสินค้า

“กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง”

เมื่อพนักงานได้รับคืนสินค้าจากคุณ โปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน

และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากคุณกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ

เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้คุณโดยเร็ว

 

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการคืนเงิน

“การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 3 – 7 วันทำการสำหรับเครดิตการ์ด และ 7-14 วันทำการ

สำหรับการคืนเงินโดยเช็คหากคุณชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน

labadvanceskincare.com สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะออกเช็ค

ในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

ทาง labadvanceskincare.com จะส่งอีเมลแจ้ง เมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว”